GÓI VAY SỔ LƯƠNG HƯU

 

LÃI SUẤT

- Lãi suất phẳng tháng: 0.62%/ THÁNG

- Lãi suất phẳng /năm : 7,52%/NĂM

 

CÁC LOẠI PHÍ

- Phí bảo hiểm khoản vay : TỪ 1 ĐẾN 2% 

- Phí trả trước thời hạn nếu có ~1% Số Dư Nợ Còn Lại

 

ĐỐI TƯỢNG HỖ TRỢ :

- Lương Hưu : >= 1,5 triệu.

- Tuổi : < 75 tuổi.

- Khu vực hỗ trợ : tạm trú hoặc Sổ hộ khẩu tại TP Hà Nội

 

 

THỜI GIAN GIẢI NGÂN

- Từ 3 - 5 ngày làm việc 

 

Bảng mô phỏng khoản vay hưu

SDT : 0964.364.886

 

Ví dụ khoản vay: Phí tất toán trước hạn từ 1% tính trên dư nợ gốc còn lại.
Không yêu cầu trả lại toàn bộ Khoản vay cá nhân trong vòng 60 ngày trở xuống kể từ ngày cho vay. Lãi suất phần trăm hằng năm (APR) tối thiểu từ 12%/năm – tối đa 15%/năm tính trên dư nợ giảm dần.
Thời hạn vay từ tối thiểu 12 tháng đến tối đa 60 tháng.
Khoản vay từ 10tr 
Lãi suất được tính theo phương thức lãi phẳng, hàng tháng sẽ trả gốc và lãi suất.
Ví dụ: Khoản vay 50 triệu trong 24 tháng với lãi suất 0.6%/tháng
Gốc trả hàng tháng 50.000.000 / 24 = 2.083.000 đ
Tiền lãi hàng tháng 50.000.000 x 0.8% = 300.000 đ
Tổng số tiền phải trả hàng tháng Gốc + Lines = 2.383.000 đ
Tổng số tiền phải trả tính hết 24 tháng =57.192.000 đ
Lưu ý(*): Ví dụ trên chỉ mang tính chất minh họa
 
bảng mô phỏng khoản vay hưu trí
 

 

 

Thủ Tục Hồ Sơ Vay :

 

- CĂN CƯỚC CÔNG DÂN ptcc

- Sổ Lương Hưu ptcc

- Quyết Định Nghỉ Hưu hoặc thẻ hưu trí ptcc

 

**Đối với người đang lĩnh hưu qua thẻ ATM của ngân hàng, yêu cầu có Sao kê lương 3 tháng gần đây nhất tại tài khoản.

Thẩm Định Nhà : Có thể có hoặc không ! Tùy trường hợp.\

Đối với cán bộ đã vay rồi vẫn vay được tiếp, cần liên hệ Thái để Thái kiểm tra hồ sơ cụ thể .

 

 

SDT : 0964.364.886